MLDSMLDS
Maag Lever Darm stichting

Maag Lever Darm Stichting

Verbeterde patiëntentinformatie door gebruiksvriendelijke mobiele appMaag Lever Darm stichting

Bij Deltaplan Alvleesklierkanker van de Maag Lever Darm Stichting staat één doel centraal: het bieden van optimale informatie en ondersteuning aan patiënten die getroffen zijn door alvleesklierkanker. Deze missie werd aanvankelijk nagestreefd via de website, maar ze beseften dat er een effectievere manier moest zijn om de benodigde informatie bij de patiënten te krijgen. Ze vonden hun oplossing in de mobiele app die wij voor hen hebben ontwikkeld.

Een helder geïnformeerde patiënt door een intelligente mobiele app

De Maag Lever Darm Stichting en het Deltaplan Alvleesklierkanker willen patiënten zo optimaal mogelijk voorzien van de juiste informatie over alvleesklierkanker. De uitgebreide informatie van Deltaplan maakte het moeilijk om snel toegang te krijgen tot de relevante en belangrijke details.

Het hoofddoel was daarom glashelder: een bron van cruciale informatie realiseren, zodat patiënten hun weg kunnen vinden in de stappen die ze doorlopen en de behandeling in deze fase van hun leven. Onze oplossing was de creatie van een intelligente mobiele app.

De primaire doelgroep is patiënten die het verschrikkelijke nieuws hebben ontvangen dat ze alvleesklierkanker hebben. De secundaire doelgroep is familie, kennissen en andere geïnteresseerden die zich graag willen verdiepen in het onderwerp.

De wens was om een intelligente mobiele app te ontwikkelen die cruciale informatie kan filteren, prioriteren en presenteren op een manier die patiënten en hun naasten in staat stelt om snel en gemakkelijk de benodigde kennis op te doen. Daarbij is de keuzehulp die we binnen de mobiele app hebben gecreëerd van groot belang: een tool die patiënten vragen stelt over hoe je wilt behandelen, wat de kwaliteit van leven moet zijn en overige belangrijke vraagstukken.

Touchwonders needs to look at this alt tag ;-)

Gebruiksvriendelijke app

Wij realiseerden een gebruiksvriendelijke mobiele app die de informatie van de website op een gestructureerde en begrijpelijke manier filtert en presenteert. Overbodige informatie werd weggelaten, waardoor patiënten alleen toegang hebben tot essentiële kennis over alvleesklierkanker.

Bovendien voegden we in de mobiele app een unieke functionaliteit toe: wij bouwden een checklist voor gesprekken die de patiënt met een arts voert. Patiënten kunnen hierin zelf informatie en antwoorden toevoegen aan specifieke vragenlijsten, zodat ze alle informatie in 1 oogopslag terug kunnen zien. De checklist stelt hen in staat om belangrijke informatie snel toe te voegen en deze te raadplegen tijdens gesprekken met hun medische professionals.

Dankzij de samenwerking met Touchwonders kunnen de Maag Lever Darm Stichting en het Deltaplan Alvleesklierkanker hun doelen verwezenlijken. Patiënten en naasten krijgen via de mobiele app direct toegang tot essentiële informatie over alvleesklierkanker, zonder te worden overweldigd door te veel details. De functionaliteit om zelf informatie toe te voegen bevordert een open en effectieve communicatie tussen patiënten en hun artsen, wat leidt tot een verbeterde patiëntenzorg en een grotere betrokkenheid bij hun eigen gezondheid.

“Alvleesklierkanker is een heftige diagnose en als patiënt kom je in een rollercoaster. De app geeft antwoord op veel vragen en deze houvast is veel waard in een periode waarin alles onzeker is. De samenwerking met Touchwonders verliep prettig.”

Yvette Moerings, Communicatieadviseur